Hereweg

  • meeden-01.jpg
  • meeden-02.JPG
  • meeden-03.JPG
  • meeden-04.JPG
  • meeden-05.JPG
  • meeden-06.JPG

Over deze bank

 Leerlingen van groep 7 van de OBS De Mieden en CBS Sjaloom hebben in 2015 tekeningen gemaakt voor deze bank.

Het rijke verleden van Meeden

 Het dorp Meeden is al eeuwen oud en ligt op een zandrug. Aan de zuidkant was vroeger een groot veen- en moerasgebied. De bruine rand op de achterkant van de bank, met de salamander en libelle, verwijzen hiernaar. Door de eeuwen heen is het groot veengebied geleidelijk afgegraven. Bewoners van Meeden hebben er turf gestoken en gedroogd. Deze turf werd o.a. gebruikt voor de verwarming van hun huizen.
Ten noorden van Meeden bestaat de bodem uit kleigrond. Dit is een gevolg van overstromingen van de Dollard. De klei was zeer geschikt voor het verbouwen van graan en aardappelen. Vanaf 1800 stegen de graanprijzen sterk en werden de boeren in Meeden rijk en welvarend. De boerderijen werden steeds groter. Men liet ook herenhuizen bouwen. Bij die boerderijen en landhuizen werden prachtige slingertuinen aangelegd. In 1914 werd de graansilo van Sprik gebouwd. Hierin werd het graan opgeslagen en gedroogd. Er kon maar liefst 700.000 kilo graan in. Tot het jaar 2008 was de silo in werking.
Vanaf 1884 ontstonden er, op initiatief van de vooruitstrevende boeren, een aantal sportverenigingen. In 1931 werd het zwembad aangelegd. Het bad was nog niet verwarmd. Dat gebeurde in 1981. Het is nu nog steeds in gebruik. Sinds 2013 mag Meeden zich officieel 'Sportdorp Meeden' noemen.