Monument Slag bij Heiligerlee, Provincialeweg

  • heiligerlee-monument-02.jpg
  • heiligerlee-monument-04.jpg
  • heiligerlee-monument-06.jpg
  • heiligerlee-monument-08.jpg
  • heiligerlee-monument-10.jpg
  • heiligerlee-monument-12.jpg
  • heiligerlee-monument-14.jpg
  • heiligerlee-monument-16.jpg
  • heiligerlee-monument-18.jpg

Over deze bank

Leerlingen uit groep 7/8 van C.B.S. Mons Sinaї hebben in 2011 tekeningen gemaakt voor deze verhalenbank. Het onderwerp is aangedragen door Vereniging Dorpsbelangen. Met medewerking van 'verhalenverteller' Wim Smit.

De slag bij Heiligerlee

De streng katholieke koning Filips II, die zetelde in Spanje, kreeg vanaf 1567 te maken met het plaatselijke verzet in de Nederlanden. Daar vochten de protestanten voor godsdienstvrijheid en voor onafhankelijkheid. De leider van de opstand was prins Willem van Oranje. Zijn broers, Lodewijk en Adolf van Nassau, trokken in april 1568 met een leger huurlingen vanuit Oost-Friesland bij Bellingwolde het land binnen. Zij namen de Wedderborg in die in het bezit was van de Graaf van Aremberg, de Spaanse stadhouder in Groningen. Van daar trok het Staatse Geuzenleger, 3900 man infanterie en 200 man cavalerie, verder naar de stad Groningen. Die hield de poorten gesloten.

Ondertussen, achternagezeten door Spaanse troepen onder aanvoering van Aremberg, trok het leger van Lodewijk zich terug tot in Heiligerlee. Hier vond op de avond van de 23e mei 1568 een treffen plaats tussen beide troepen. Lodewijk bedacht een krijgslist. De troepen van Aremberg werden door de cavalerie in een val gelokt. Dankzij het moerassige gebied waren ze een gemakkelijke prooi voor het Geuzenleger. Ongeveer 1500 Spaanse soldaten en 50 Geuzen verloren het leven. Het paard van Graaf Adolf sloeg op hol en kwam terecht tussen de vijandelijke troepen. Hierbij vond Adolf de dood. Aremberg sneuvelde eveneens. De slag bij Heiligerlee werd, zij het voor korte duur, gewonnen en wordt algemeen beschouwd als het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

Bron: Canon van het Oldambt - Robert Jalink